Oplossingen voor uw bedrijfsvraagstukken uit Data

Result! Data

Van Data naar Waarde

Virtual Datalab – Data Pipelines – Machine Learning – DataOps / MLOps – Front End Development – Spobber

Diensten

Wij beantwoorden bedrijfsvragen en ontwikkelen kansen uit alle mogelijke
data van binnen en buiten uw bedrijf. Hiervoor bieden wij de volgende
diensten:

Virtual Datalab
Wilt u snel de mogelijkheden die u vermoedt in uw data onderzoeken? Daarvoor bieden wij het Virtual Datalab, waarmee we samen met u in vier tot zes weken van bedrijfsvraagstelling tot en met een eerste validatie onderzoeken wat de waarde van uw data kan zijn. Een snelle, gezamenlijke aanpak met een afgesproken doorlooptijd en prijs, die u snel inzicht biedt in de waarde in uw data. Virtual Datalab biedt u snel en beheersbaar toegang tot gespecialiseerde kennis, waarmee u waarde aanboort in uw data!
DataOps en ML-Ops
In de ontwikkeling van software voert DevOps de toon. Maar uw data blijken ook aan verandering onderhevig. In de loop der tijd verschuiven de karakteristieken, komen er bronnen bij en gaan er oude bron af. Als gevolg daarvan moeten we de trainingsdatasets aanpassen en de algoritmes en transformaties opnieuw tunen. Het is van groot belang om niet alleen goed om te gaan met versiebeheer van software, maar ook van data en algoritmes. Daarom is het zaak te kijken naar DataOps en ML-Ops.
Data Pipelines
Wij ontwerpen en implementeren end-to-end data pipelines, die u kunt zien als een raffinaderij: de ruwe data worden opgeslagen in een "stuwmeer" (het datalake), worden geraffineerd (transformatie, onder andere met Machinel Learning) en vervolgens netjes op soort in "opslagtanks" (de database) opgeslagen. Vervolgens kunt u het gewenste product "tanken" via API's, en daarmee uw business beter besturen met apps, dashboards en applicaties. Meer grip, meer waarde voor de klanten!
Front End Development
Data heeft pas waarde en wordt pas informatie als deze snel inzichtelijk maakt wat er aan de hand is en hoe we verder moeten. Visualisatie via apps of dashboards zijn hierin krachtige middelen. Apps en dashboards brengen informatie laagdrempelig, op iedere gewenst tijdstip en overal informatie bij de gebruikers. Wij ontwikkelen samen met en in opdracht van u apps en dashboards met behulp van state of the art middelen, waardoor deze op Android of iOS altijd standaard beschikbaar is. Goede ontsluiting en visualisatie van informatie = waarde!
Machine Learning
Onze Data Scientists ontwikkelen en tweeken algoritmes voor uw toepassingen in beeld- / spraakherkenning, tabulaire informatie of een combinatie. Deze modellen worden door onze specialisten met de hand dan wel met gebruik van AutoML, of een combinatie van deze twee, ontworpen en getest. In onze aanpak bekijken we welke (combinatie van) algoritmes tot de beste resultaten leidt. Dit geeft u een goede start van het gebruik van de nieuwste, state of the art algoritmes, in korte tijd.
Spobber
Spobber is een app waarop u al uw databronnen van object- en areaalinformatie via een kaart kunt ontsluiten. Traditioneel meer gesloten interne systemen komen hierdoor plotsklaps op de telefoon voor alle betrokkenen beschikbaar. Denk hierbij aan uw onderhoudsaannemer, inspecteurs in het veld, of samenwerkingspartners: alle deelnemers hebben inzicht in de data, tekeningen, documenten, foto's of video's van objecten en kunnen hierop terugkoppeling geven of suggesties ter verbetering van de datakwaliteit.

Een voorbeeld van YOLOv4 resultaten van een experiment voor objectdetectie van hectometerpaalborden in een video. Deze wordt uitgebreid beschreven in onze blog. Trainingsbeelden en video werden gemaakt met een iPhone6 en iPhoneX achter de voorruit van de auto. YOLOv4 bleek goed te presteren, terwijl YOLOv5 vergelijkbare resultaten gaf, maar wel met een zes maal zo korte trainingstijd. Er is echter nog de nodige discussie over inhoud en naamgeving van YOLOv5, die wij laten voor wat het is. YOLOv3 presteerde minder, EfficientDet kwam in de buurt.

44000

Componenten in rails

ES-lasMet Deep Learning is een techniek ontwikkeld voor het verifiëren van 44000 kleine onderdelen in de rails van het spoor, waarmee een belangrijke bron van storingen voorkomen kan worden.

77201

Hectometerpalen

Hectometerbord
Met objectdetectietechnieken (EfficientDet en YOLOv3-4-5) en karakterherkenning (OCR)  in Deep Learning kunnen locatie en inhoud van hectometerpalen langs rijks- en provinciale wegen geverifieerd worden.

3510700

Datapunten in postcodegebieden

Postcodegebieden-NL
Datavisualisatie van energiegebruik van elektriciteit en gas in 368231 postcodes, om het scenario te tonen van het effect van vervanging van gas door elektriciteit.

120000

regels uit 4 databases in Spobber

Spobber
Visualisatie van objectdata uit vier verschillende databases, ieder met een eigen “view" op de data. De Spobber-app is generiek toepasbaar voor de weergaven van informatie en beeldmateriaal van te beheren objecten.

77000

verkeersborden in Spobber

Hectometerborden
Visualisatie van objectdata uit Open Data van snelwegobjecten, in dit geval hectometerborden. De Spobber-app is generiek toepasbaar voor de weergaven van informatie en beeldmateriaal van te beheren objecten.

Waarom Result! Data?

Wij richten ons op de bedrijfsvraag, hebben de nieuwste kennis op data en AI en bieden onze diensten op projectbasis aan.

Business Understanding

De eerste stap is altijd het begrijpen van uw specifieke uitdaging of kans, binnen uw domein. Result! Data heeft ervaring in Infrastructure Asset Management, Food, Marketing, Finance en Logistics.

Innovatief

De specialisten van Result! Data hebben kennis van de nieuwste technieken voor het bouwen van data pipelines, het verwerken en combineren van diverse bronnen en het extraheren en visualiseren van informatie uit de data.

Machine Learning en Deep Learning kennis

Onze specialisten hebben ervaring met Machine Learning en Deep Learning toepassingen, en maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak. Hiermee kunt u een voorsprong nemen op de concurrentie!

Kennis van uw branche

Wij hebben sterke ervaring met toepassingen in infraprojecten en -beheer, woningcorporaties, food en logistiek, maar ook in andere sectoren, als finance en de pensioenwereld. Ga met ons in gesprek!

Over Result! Data

Result! Data richt zich op het beantwoorden van uw bedrijfsvragen door analyses  en voorspellingen uit uw data te halen. Wij doen dit met state-of-the art middelen om data pipelines in te richten en de resultaten te ontsluiten via dashboards, apps of bestaande applicaties.

Contact

Bleiswijkseweg 37a, 2712PB Zoetermeer, NL
+ (31) 79 888 4514
info@resultdata.ai

Kansen creëren met Data!

U heeft meerdere systemen en toepassingen die data genereren en u weet dat er enorme potentie verborgen zit in in- en externe gegevens; maar hoe kunt u deze ontsluiten? Hoe gaat u de data verbinden en de waarde aanboren die hierin verborgen ligt? Of hoe gaat u gebruik maken van nieuwe mogelijkheden van Computer Vision, Augmented Realitity of van verborgen verbanden en patronen in de tabellen die iedere seconde van de dag nieuwe data in zich opnemen? Result! Data biedt u de expertise om, naar wens, voor u of met u deze waarde aan te boren en als methode te implementeren. Uitgangspunt is altijd uw bedrijfsuitdagingen en kansen. Samen formuleren we de 'Business Understanding', waarna we de data exploreren en preparen, Machine Learning modellen selecteren, optimaliseren, vervolgens goed evalueren en tot slot in uw business implementeren. Result! Data helpt u in al deze stappen met businesskennis gekoppeld aan Data Science, Data Engineering en Software Engineering.